Home > Kampen > Verslagen >

Verslag kamp B 2008

Maandag

foto

Zoals velen al hadden verwacht,
komt nu het verhaal van kamp B 2008,
waar niemand zich verveelt,
want er worden veel spellen gespeeld,
en er wordt over de geheimen van de wiskunde nagedacht...

Op maandagochtend, 11 augustus, kwamen langzaamaan alle deelnemers binnendruppelen. Oude vrienden waren blij om elkaar weer te zien, en ook nieuwe deelnemers waren blij om te zien dat de sfeer er gelijk goed in zat.

Nadat de ouders op subtiele wijze naar huis waren gestuurd, was het tijd voor de kennismakingsspellen. Met verschillende spellen was het de bedoeling om zo snel mogelijk de namen van anderen te leren kennen. Zo was er een spel waarbij je zo snel mogelijk een rondje moest rennen om een persoon met een bepaalde naam. En ook was er natuurlijk het alom bekende krantje meppen.

Na een lange reis door het land
was iedereen er op gebrand
om elkaar te leren kennen.
Dus gingen we rondjes rennen,
en in het wilde weg slaan met een krant.

Na een overheerlijke lunch konden we ons storten op de middagproblemen. Dit zijn vijf leuke maar toch lastige wiskundige problemen, die natuurlijk opgelost moeten worden. Natuurlijk waren er vragen over ridders (die altijd de waarheid spreken) en schurken (die altijd liegen). Maar ook moesten de deelnemers uitvinden wie er het snelst was bij een hardloopwedstrijd.

Het was voor de middagproblemen weer tijd.
En daar was een bus die met ridders en schurken rondrijdt!
We gingen ook de hoogte bepalen
van twee verticale palen.
En wie won toch die hardloopwedstrijd?

Later die middag werden de weekproblemen gepresenteerd. Dit zijn problemen voor (heel verrassend) de hele week. Bij de ene opdracht moesten de deelnemers een zo mooi mogelijke kaleidoscoop maken. Bij een andere opdracht was er een spel: hoe konden twee vijandige groepen kinderen er voor zorgen dat juist hun groep als eerste aan de overkant van de rivier kwam? Tenslotte was er nog het probleem met de ijscokarren. In sommige steden willen inwoners dat ze altijd een ijscokar kunnen zien. Hoe kan je dit voor elkaar krijgen, met zo weinig mogelijk ijscokarren?

De tijd vloog voorbij, want het avondeten stond alweer op het programma. Vreemd genoeg was de schaal macaroni een stuk populairder onder de deelnemers dan de schaal met sla. Maar gelukkig deden de begeleiders ook hun best (met een fanatieke sla-promotie-campagne) om toch beide schalen leeg te krijgen.

Het eten kon lekker inzinken tijdens een interessante workshop over priemgetallen. Welke manieren zijn er om priemgetallen te vinden? Dat is de vraag die centraal stond. Zo kwamen onderwerpen als Mersenne-priemgetallen, en natuurlijk ook de zeef van Eratosthenes, aan bod.

Bij het invallen van de schemering konden de deelnemers zich klaar maken voor een portie avontuur. Het was tijd voor een bosspel. Alle deelnemers kregen een set witte getallen mee. Nu moesten ze getallen van andere deelnemers stelen. Deze konden ze dan bij begeleiders omruilen voor blauwe getallen. Met deze blauwe getallen moest een som gemaakt worden, die zo dicht mogelijk bij de 2008 kwam. Uiteindelijk wist een groep, dankzij een paar faculteiten, op de 2040 uit te komen. Een goede prestatie!

's Avonds kwam het bosspel.
Om de nummers vochten we fel.
De operatoren lagen verscholen,
en de dief had ons bestolen.
Maar rekenen konden we wel!

Na een glas limonade en een koekje, was het tijd om de tanden te poetsen. Nadat er voorgelezen was door de begeleiders, viel iedereen geleidelijk in slaap.

Dinsdag

foto

De volgende ochtend gingen we spiegels bestuderen. Het blijkt dat spiegels een stuk meer kunnen dan je helpen bij het kammen van je haren. Er werd gekeken wat er met punten en driehoeken gebeurt als je ze spiegelt. En hoe je, met alleen maar twee spiegels, driehoeken kunt verplaatsen en verdraaien.

We gingen spiegels bestuderen
en leren om te roteren.
De geheimen van de spiegeltaal
kennen we nu allemaal.
We kunnen nu zelfs driehoeken transleren!

Na de lunch stond er een nieuwe set middagproblemen op het programma. Er werden vragen beantwoord over fietsvakanties, examens, en wie er als eerst aan kwam op zijn werk. Ook was er een talencongres, waar drie talen werden gesproken. Maar hoeveel personen spraken eigenlijk welke talen?

We konden op weg naar het congres gaan,
waar niemand elkaar kon verstaan.
Maar ons rekenwerk werd verstoord,
want een boer kwam palen tekort.
En welke fietser kwam er als eerste aan?

Vele Vierkantkamp-deelnemers hebben talenten. Maar zijn deze talenten groot genoeg om records te verbreken? Om dat uit te vinden, werd er een recordkermis gehouden. Deelnemers kregen de kans om zo veel mogelijk records te verbreken. Wie kon de meeste decimalen van PI onthouden? Wie kon het langste een bezemsteel op een vinger balanceren? Wie kon de meeste druiven in zijn/haar mond proppen? En wie kon het langste een pingpongballetje hooghouden?

Het is nu wel gebleken,
dat ook de recordkermis niet mocht ontbreken.
Velen waren niet te stoppen,
terwijl ze druiven in hun mond gingen proppen.
Zo ging iedereen vele records verbreken.

's Avonds was het tijd voor iets dat helaas niet veel met wiskunde te maken had, maar daarom niet minder leuk was. Bij de workshop theatersport kwam improvisatietoneel aan bod. Er werden spontaan interviews afgelegd en moorden gepleegd (en gelukkig ook opgelost), en dat allemaal onder een heel spontaan beatbox ritme.

Natuurlijk mocht ook deze avond een bosspel niet ontbreken. Er was namelijk een begeleider vermoord! Alleen liep die begeleider nog rond, en wist zij zelf niet eens dat ze vermoord was. Dus was het aan de deelnemers om uit te vinden wie er vermoord was, door wie, met welk wapen, en waar. Precies op tijd wist een groepje de moordenaar aan te wijzen. Het hele kamp was dan ook opgelucht dat de misdadige Nick opgepakt was. Dus kon iedereen met een gerust hart gaan slapen.

Die avond raakte een begeleider dodelijk gewond.
Alle deelnemers begonnen terstond
een zoektocht naar de moordenaar.
Al snel vonden ze hem zowaar.
Maar vreemd genoeg loopt ook het lijk nog steeds rond!

Woensdag

foto

Ondertussen weten de deelnemers alles van speltheorie af. Hoe kan je bij een spel de ideale strategie vinden? En hoeveel winst maak je dan gemiddeld? En wat zijn eigenlijk nulsomspellen? Dat waren allemaal vragen die aan bod kwamen. Dus als je voortaan een spel speelt met een Vierkantkamp-deelnemer, pas dan maar op! Het kan je duur komen te staan.

's Ochtends hadden we genoeg van alle lijken.
Dus gingen we naar de speltheorie kijken.
We weten hoe we een spel moeten beginnen.
Maar of we ook altijd winnen,
ja, dat moet eigenlijk nog blijken.

Die middag gingen we ons storten op een nieuwe set middagproblemen. Er werd berekend hoe snel een bad vol liep. Ook werd bepaald hoe vaak een avonturier zijn banden moest verwisselen, wilde hij niet stranden in de woestijn.

We gingen op avontuur in de woestijn.
Maar het is dan niet fijn
om te stranden zonder water,
en dan even later
stervend van de dorst te zijn.

Na al dat harde denken was het een opluchting om eens met de handen te kunnen werken. Het was namelijk tijd voor origami. Hoe konden we van twaalf A4-blaadjes een twaalfvlak bouwen? Meteen gingen de groepjes aan de slag, en al snel verschenen er vele twaalfvlakken in de zaal.

We sloegen enthousiast aan het vouwen,
om prachtige twaalfvlakken te bouwen.
Sommigen moesten proberen
om met de veelvlakken te jongleren,
maar ze konden ze niet onder controle houden.

Wat is een wiskundekamp zonder spellenavond? Die avond kregen alle deelnemers de kans om de speltheorie in de praktijk toe te passen. Vele spellen kwamen te voorschijn. Fluxx, Clans, Machiavelli, Set, schaken, en nog veel meer.

Die avond werden er spellen gespeeld.
De kaarten werden al snel gedeeld.
Ook de schaakborden verschenen,
waarna de stukken ervan verdwenen.
Kortom, niemand had zich verveeld.

Toen de spellen weer opgeborgen waren, kon iedereen de discokelder in duiken. Er werd veel gedanst. Ook kregen vele deelnemers de kans om hun speciale trucs te tonen. Er werd gebreakdanced en gemoonwalked. En ook de limbodans mocht natuurlijk niet ontbreken.

Bij de disco namen velen hun kansen,
om met andere jongens of meisjes te sjansen.
Bij de vette grooves,
showden velen hun moves,
en konden we lekker wild dansen.

Donderdag

foto

Waar komt wiskunde eigenlijk vandaan? Dat is een vraag waar Vierkantkamp-deelnemers nu een uitgebreid antwoord op kunnen geven. Er werd onderzoek gedaan naar de wiskunde van het oude Egypte. En ook de Vedische wiskunde (uit het oude India) kwam uitgebreid aan bod. Dus als je wilt weten waar ons vermenigvuldigingsteken vandaan komt, vraag het dan aan een Vierkantkamp-deelnemer!

Die middag gingen we naar het zwembad. En gelukkig wist de zon ook een weg door de wolken heen te vinden. De spullen waren nog niet eens uitgepakt of enkelen waren al in het water gesprongen. Al snel volgden vele anderen. En ook op het droge vermaakte iedereen zich, met onder andere spelletjes. Daarnaast was er ook nog een jarige deelnemer aanwezig, die iedereen verblijdde met zijn tractaties.

We gingen dan eindelijk op pad,
naar het veel te natte zwembad.
We konden onze sprongkracht wel gebruiken,
toen we het water in gingen duiken.
En gelukkig hebben we ook genoeg frutella's gehad.

Na een overheerlijke avondmaaltijd, was het tijd om ieders talenten nogmaals naar boven te halen bij de bonte avond. En talent is iets dat Vierkantkamp-deelnemers zeker bezitten. Er werd fantastisch gerapt. Het cabaret was ook enorm leuk. Er werden prachtige verhalen en gedichten voorgedragen. En een kampquiz mocht natuurlijk ook niet ontbreken. Al met al was het een geslaagde avond, mede dankzij een aantal enorm interessante roddels.

Maar bedtijd was het zeker nog niet. Eerst stond er nog een speurtocht op het programma. De deelnemers wisten de meeste hints en cryptische raadsels op te lossen. Alleen de Wolff bleek heel erg verscholen te zitten. Maar bij terugkomst op de Poelakker was de verlossing (een heerlijk glas limonade) gelukkig niet ver weg.

Die avond werd iedereen verzocht
om mee te doen met de speurtocht.
Sommigen raakten tot hun spijt,
totaal de weg kwijt.
Door hen werd dan ook tevergeefs naar aanwijzingen gezocht.

Die nacht werden er weer vele spelen gespeeld. En hoewel de meesten zo verstandig waren om te gaan slapen, wisten sommigen maar niet van ophouden. Tot in de heel late uurtjes werd er doorgespeeld...

Vrijdag

foto

Tot het weer licht werd! Tegen die tijd waren enkelen op de bank in slaap gevallen, terwijl anderen slaapwandelend door de eetzaal liepen. Het ontbijt was verbazingwekkend rustig, en ook het korte momentje stilte voor het ontbijt duurde opeens iets langer.

Toch stonden er weer ochtendproblemen op het programma. (Middagproblemen, maar dan 's ochtends.) Verbazingwekkend waren de meesten nog helder genoeg om ze op te lossen. Maar na die ochtendproblemen volgde pas een echt probleem: de ochtendgymnastiek! Heen en weer stappen, en op en neer springen, daar werd je wakker van! Bijna iets te wakker... Want na de ochtendgymnastiek kwamen enkele deelnemers op het idee om de schoenen van de begeleiders te stelen. Die moesten dan ook rennen voor hun leven, of eh, voor hun schoenen.

Na de lunch ging iedereen hard aan de slag om de tentoonstelling voor te bereiden. Terwijl de ouders binnendruppelden, lieten de deelnemers zien wat ze de afgelopen week gedaan hadden. Hierna werden de diploma's uitgereikt, waarna het tijd was om afscheid te nemen. Vele handen werden geschud, en ook het emotionele geknuffel mocht niet ontbreken. Maar toen was het toch echt tijd om in de auto te stappen en huiswaarts te keren, vol met herinneringen van een prachtige week.

groepsfoto